+370 678 68 888
Menu
×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 56
Bendra informacija

Bendra informacija (5)

Praktinio mokymo, kompetencijos, kvalifikacijos, ugdymo ir kėlimo kursai

Praktinio mokymo, kompetencijos įgijimo, kvalifikacijos tobulinimo ir kėlimo kursai

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLA
KOMPETENCIJOS UGDYMAS IR KĖLIMAS ŠIANDIEN - TAI PUIKŪS REZULTATAI IR PASIEKIMAI RYTOJ

   Šiuolaikinėje visuomenėje žinios tampa vis didesne vertybe ir asmens saviraiškos sąlyga. Tai ypač ryšku pastaraisiais dešimtmečiais, vykstant esminiams vadybos pokyčiams, kai akcentuojama kokybės vadyba, organizacinė elgsena ir kultūra, darbo efektyvumas, technologinė sparta ir konkurencija. Spartūs globaliniai, technologiniai ir darbo pobūdžio pasikeitimai kelia natūralų poreikį žmonėms nuolat mokytis. Įvairių šalių švietimo ir verslo organizatoriai kelia sau uždavinius sudaryti efektyvų mokymosi galimybių tinklą visoje šiuolaikinį žmogų supančioje aplinkoje, visais jo gyvenimo tarpsniais. Šią visuomenę daugelis vadina žinių visuomenę, nes šiuolaikinės technologijos keičia darbo pobūdį ir santykius, visuomenės raidoje kinta žmonių tarpusavio santykiai, asmens vaidmuo visuomenėje, interesai bei nuostatos. Taigi asmens mokymasis nėra baigtinis reiškinys – jis tęsiasi visą gyvenimą. Šį itin svarbų šiuolaikinės visuomenės bruožą atspindi mokymasis visą gyvenimą. Nuolatinis mokymasis tampa ne vien saviugdos poreikių patenkinimu, bet ir ekonominių aplinkybių diktuojama būtybe. Vis spartėjančio globalaus verslo sąlygomis savo ar savo personalo žinias, gebėjimus ir kvalifikaciją nori sėkmingai išlikti rinkoje siekiančios įmonės bei organizacijos, išlaikyti savo darbo vietą norintys individai [1]    
    Naudodamiesi įvairių mokslo šaltinių ir šiuolaikinio laikmečio analize verslumo tematika, pastebima, kad Europos šalyse vis daugiau dėmesio skiriama verslumo ugdymui. Verslumas – tai ugdymas kritiškai mąstančio, imlaus naujovėms asmens, gebančio savarankiškai veikti žinių visuomenėje įvairiose srityse ir kurti socialinę vertę. [2]
     Intelektiniai ištekliai tampa svarbiausiuoju verslo subjekto stabilių konkurencinių pranašumų formavimo, jų potencialios rinkos vertės didinimo ir dinamiškai besiplėtojančių vartotojų poreikių tenkinimo šaltiniu. Vadinasi, žinios tampa bet kurios rūšies verslo subjekto ar organizacijos intelektiniu ištekliumi, arba aktyvu, reikalaujančiu jų funkcionavimo dėsningumų išryškinimo, sąveikos su kitais ekonomikos veiksniais sistemingo įvertinimo, taupaus požiūrio, paskleidimo ir efektyvaus
 panaudojimo. Žinių ir žinojimo nepakankamas organizacijos efektyviam valdymui lygis nusako žmogiškųjų išteklių formavimo pagrindinę prielaidą, juk siekiant efektyvaus valdymo, veiklos produktyvumo, būtinas kompetentingas valdymas, kurį gali užtikrinti tik kvalifikuoti, profesionalūs, turintys dorovines vertybines orientacijas, pripažinti lyderiais vadovai, atstovai ar kiti veikloje svarbūs asmenys. Šio požiūrio būtinumas orientuotas į pasaulinę problematiką ir lokalią realizaciją kaitos procese ugdant kompetencijas šioje veiklos srityje. [3]
      Organizacijose žmogiškasis intelektas laikomas pagrindiniu įmonės kapitalu. Nuo darbuotojų kvalifikacijos bei turimos kompetencijos, priklauso teikiamų paslaugų kokybė ir sėkminga organizacijos veikla. Viena pagrindinių organizacijų problemų yra ta, kad darbuotojų mokymo sistemos nėra orientuojamos į ateities perspektyvas, čia vyraujančios tradicinės kvalifikacijos kėlimo sistemos neefektyvios. Todėl darbuotojų kompetencijos ugdymas turi būti viena iš prioritetinių krypčių.
        Nuo darbuotojų kvalifikacijos bei turimos kompetencijos, priklauso teikiamų paslaugų kokybė ir sėkminga organizacijos veikla. Visa tai kelia naujus reikalavimus tiek pačiam darbuotojui, tiek jo darbui. Bet kuriai naujai problemai spręsti, gebėjimui turimas žinias taikyti konkrečioje kritinėje situacijoje, kokybiško darbo atlikimui, reikalinga atitinkama darbuotojo kompetencija.
       Dabartinis laikotarpis siejamas su žinių visuomenės formavimu, žmogiškųjų išteklių ugdymu, formuluojant šias savybes: gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių keičiant darbo būdus; žiniomis pagrįstas ūkio funkcionavimas; tęstinio mokymosi idėjos realizavimas; atsakomybės už žinių, gebėjimų ir įgūdžių ugdymo/ugdymosi formavimas; užimtumo strategijos veiksnių panaudojimas darbingumo, kompetentingumo, pritaikomumo ir pilnavertiškumo vystymui. Žinios yra ypač reikšmingos švietimo, mokslinio tyrimo bei projektavimo veikloje, jos nemažiau svarbios kaimo vietovių infrastruktūros, kultūros ir sveikatos apsaugos, konsultavimo, policijos, juridinių paslaugų ir kitų veiklos sričių organizacijoms. Žinios tiesiogiai susijusios su kaitos procesais organizacijose, tačiau inicijuoti visuomenės kaip sistemos visumos pokyčius pakankamai sudėtinga.
        Reikalavimai darbuotojų kompetencijai nuolat didėja ir sparčiai kinta. Kiekvienai naujai problemai spręsti reikalinga atitinkama darbuotojų kompetencija. Šiuolaikinėmis sparčių dinamiškų pokyčių sąlygomis organizacijoms, siekiančioms išlaikyti konkurencingumą, vis dažniau iškyla žmogiškųjų išteklių lankstumo poreikis, t. y. gebėjimas pasinaudoti ne tik vidiniais, bet ir išoriniais kompetencijos šaltiniais. Dažniausiai organizacijos tikisi užtikrinti galimybę veiksmingai ir greitai reaguoti į rinkos pokyčius. Tai, savo ruožtu, kelia specifinius reikalavimus ir vadovų ir specialistų, bei kitų grandžių asmenų, kompetencijai bei nuolatiniam jos ugdymui ir kvalifikacijos tobulinimui. [4]
 
            Informacinės visuomenės mokymasis -  šiuo metu tai reikšmingiausias reiškinys. Visiems, informacinės technologijos yra svarbios, visuose gyvenimo srityse. Tai apima, ne tik darbą bet ir buitį. Norint prisitaikyti prie taip greitai kintančių rinkos sąlygų, reikia kiekvienam pagalvoti ir priimti atitinkamus sprendimus. Nes pasaulio technologiniai procesai bei pažangioji visuomenė, konkurencija, atlieka savo vaidmenį, prie kurio mes ne visi galime, spėti pritapti. Tuomet ir iškyla aibė klausimų, bei nerastų atsakymų... Žmogus nėra robotas ir tik jis, kuria robotus. Todėl nereikia abejoti, reikia tik siekti bei kurti, norėti tobulėti ir gauti rezultatus... Mes kartu norėdami prisidėti ir padėti siekti šiuose globaliniuose procesuose, prie idėjinių ir šiuo metu praktinių technologinių tikslų, padėsime jums įgyvendinti jūsų brandintas mintis, siekius bei norus. Tai idėjos ir procesai kartu dalyvaujant su jumis. ...

Mokymo Paslaugų Centras
, (logotipas: VEV-Verslas Ekonomika Visuomenei - tai kaip paukščio skrydis virš žemės - tai siekis žinių, pažinti pasaulį) - tai kompetencijos/ų įgijimas, kvalifikacijos tobulinimas, ugdymas ir kėlimas, su kvalifikuotų, aukščiausio lygio, įmonių, specialistų komanda, ne tik vietiniu, bet ir pripažįstamu tarptautiniu lygiu. Turinčia patirties ir praktinių įgūdžių kompanija, rengiant ir įgyvendinant įvairius apmokymo projektus. Mūsų tikslas: suteikti aukščiausios kokybės paslaugas bei produktus, teikiančius praktinę naudą visiems. Mes specializuojamės visų visuomenės sluoksnių mokymais - ne tik eilinių darbuotojų ar tarnautojų, bet ir vadovų,  kvalifikuotų specialistų, apmokymais. Mokiname personalą atvykę pas jus. Kursai  įvyksta jums pageidaujant įvairiuose vietovėse, įmonėse ar organizacijose... kviečiame jus dalyvauti ir pasinaudoti neišsemiamais mokslo resursais...


 
[[1] Prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė . Pedagogika. 2011. VPU. Vilnius.
[2] Dr. Gintautė Žibėnienė. Verslumą ugdančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: aktualūs aspektai ir tendencijos europoje. Mykolo Romerio universitetas. 2012 m.
[3] [4]. Rūta Adamonienė. Laima Ruibytė. Vadovų kompetencijų ugdymo sistemos formavimo kryptys. KTU. MRU. 2010 m.

Rekvizitai Sutartims ir Mokėjimams

ATSTOVAUJANTYS JURIDINIAI ASMENYSherbas1


AVEVERA UAB. Įmonės kodas: 302634045. Ne PVM mokėtojas PVM 22 str.
AB SEB  Bankas
A/s LT67 7044 0600 0771 1556 / banko kodas - 70440

SWIFT/CBVILT2X
Swedbank AB
A/s LT98 7300 0101 2715 4234 / banko kodas - 73000
SWIFT/BIC HABALT22


Įmonės pažymėjimas. Duomenų tvarkytojas: Valstybės Įmonė Registrų Centras.

Mokėdami nurodykite iš kokio miesto ir už kokius kursus, atliekamas mokėjimas.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLA
"Mokymo ir Paslaugų Centras"

Biuras: Klaipėda
Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218

Tel. Mob.: 8 678 68 888


El.paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Picture

Neformaliojo Švietimo Mokykla


altPRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS, KVALIFIKACIJOS, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAIkompetemcija2
Mokytis pradėti niekada nevėlu, tuo labiau šiuo laikotarpiu investuoti į save, labai svarbu!
Kompetencijos ugdymas ir kėlimas šiandien – tai puikūs rezultatai ir pasiekimai rytoj. Pasitikime savo rytojų !!!

zenkliukas su zvaigzdutem
 herbas1
 
susisiekite
 

Mes rekomenduojame

Įgyvendinkime savo svajas - siekime savo tikslų!!!

Buhalterinės apskaitos kursai individualiai ir grupėse, dieną ir vakare (pradedantiems ir besitobulinantiems, buhalteriams, apskaitininkams, visiems pageidaujantiems): vyksta remiantis praktika, pagal naujus įstatymų pasikeitimus...

 Buhalterijos kursaiPlačiau... 

  Registruotis dabar. Kiti miestai.


ProSama 2010 –  profesionali statybinių sąmatų sudarymo ir skaičiavimo programa, skirta atliekamų darbų kainai nustatyti.

 


Buhalteriniai mokymai su CENTAS programa:  

  Plačiau... Registruotis dabar. Kiti miestai. 


Buhalteriniai mokymai su AGNUM programa:

Buhalteriniai mokymai su AGNUM programa

 Plačiau... 

Registruotis dabar. Kiti miestai. 


Makiažo mokymai Klaipėdoje

Makiažo - kursai  

Plačiau...Registruotis dabar.


Buhalteriniai mokymai individualiai su PRAGMA programa:

www.vev.lt naujienos

Planuojamos apskaitos kursų datos (AIKOS)


Rytiniai apskaitos kursai grupėje, Klaipėdoje: Dėst.: Danė Budrienė 8 688 92714<Registruotis dabar>


Makiažo kursai Klaipėdoje-Planuojamos makiažo kursų datos (AIKOS)
Makiažo kursai Kaune

individualu s makiazo kursaiexxxtra-eyes-intro_foto

   <Registruotis dabar>


 spa smilties

Naujiena!!! - Teoriniai ir praktiniai vandens aerobikos trenerių mokymo kursai.


euroskaitaKompiuterizuoti - Buhalterinės apskaitos kursai


Masažų kursai Klaipėdoje  Tel: Ramunė +370 612 53 998 Aromaterapijos seminaras!


Apskaitos kursai: Alytuje, Panevėžyje, Kaune, Šiauliuose


 Galima nemokamai nuolat, susisiekti (skambinant) per Skype pavadinimu: mokymo-centras


Dovanų kortelė (kuponas) - dovana įvairioms progomsPvz. Baigimo sertifikatas.  www.mokymai.org


Floristikos kursai Klaipėdoje  <Registruotis dabar>


 

AutoCAD mokymai - kursai Kaune:  Atsakingi asmenys: Remigija Krupodra 8 672 60349,  <Registruotis dabar>

AutoCAD mokymai - kursai Klapėdoje: Kontaktai: 8 678 68888; 8 46 380703 <Registruotis dabar>


   Raštvedybos dokumentų valdymo, darbo teisės bei archyvavimo pigūs  ir puikūs kursai visiems

Raštvedybos mokymai - kursai Planuojamos kursų datos (AIKOS)

Grupės renkamos kiekvieno mėn., apie 05-15-25 dienomis. 18:00val.
Kviečiame registruotis ir dalyvauti. <Registruotis dabar> Kiti Miestai


Mokesčių pasikeitimai 

Mokesčių pasikeitimai


Į Praktinio Mokymo Kompetencijos Ugdymo ir Kėlimo  Kursus Registracija vyksta nuolat. Kadangi kursantų skaičius ribotas, kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai), nes prasidedant kursams, grupė sudaroma iš anksčiausiai užsiregistravusių kursantų. Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę <registracijos formą>. Susisieksime artimiausiu laiku. Dėkojame kad mokotės VEV Mokymo Centre.


Kursus dėsto, dėstytojai profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje. 


Fotografijos kursai:
Supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis ir išmokti dirbti su fotoaparatu. Susipažinti su: Fotografijos istorija, kompozicija, praktika, Fotosesija studijoje, mieste, gamtoje, montažu… Plačiau...
 


Masažo kursai:
Klasikinio masažo , Taškinio masažo ir Vaikų (kudikių) masažo mokymo kursai Vilniuje. Plačiau...


Gitaros kursai:
Kursų tikslas – supažindinti su gitaros galimybėmis, su jos raida ir istorija, išmokyti grojimo gitara pagrindų.
 


Karjera (siūlome darbą): Norintys ir galintys dėstyti išreikšti savę ir savo sugebėjimus, asmenys, specialistai, praktikai, kreipkitės:
 Buhalterinės apskaitos kursus, ar kitus mokymus: (papildomam darbui), visi miestai...
CV siūsti: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą 


Sąmatų sudarymas su Sistelos programa:
Bendrastatybiniai ir vidaus inžineriniai tinklai.
Atsižvelgiame į jūsų poreikius.
Kaina sutartinė priklausomai nuo projekto apimties.
Kreiptis: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  


Masažų kursai Kaune... plačiau... Registruotis dabar

 

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą
Back to top